Tunggulpewenang, Lampung - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 13' 5"
kinh độ: E 105° 3' 54"
Đất Nước: Lampung, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 23.6° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 91%
áp lực: 1010.35 hPa
Các sân bay
- Radin Inten II International Airport [TKG]
- Gunung Batin Airport [AKQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!