Sungaikering, Lampung - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 11' 47"
kinh độ: E 105° 4' 15"
Đất Nước: Lampung, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 26.62° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 997.49 hPa
Các sân bay
- Radin Inten II Airport [TKG]
- Gunung Batin Airport [AKQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!