Trisari, Lampung - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 5° 13' 46"
  kinh độ: E 105° 4' 19"
  Đất Nước: Lampung, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 26.72° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
  áp lực: 997.14 hPa
  Các sân bay
  - Radin Inten II Airport [TKG]
  - Gunung Batin Airport [AKQ]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!