Tumu, East Nusa Tenggara - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 9° 51' 25"
kinh độ: E 124° 29' 25"
Đất Nước: East Nusa Tenggara, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 23.99° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 86%
áp lực: 1007 hPa
Các sân bay
- Oecusse Airport [OEC]
- Kupang El Tari Airport [KOE]
- A. A. Bere Tallo Airport [ABU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!