Bestobe, Nusa Tenggara Timur - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 9° 51' 22"
kinh độ: E 124° 29' 53"
Đất Nước: Nusa Tenggara Timur, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 30.93° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 52%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Oecusse Airport [OEC]
- Kupang El Tari Airport [KOE]
- Haliwen Airport [ABU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!