Mnelebesa, Nusa Tenggara Timur - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 9° 51' 35"
kinh độ: E 124° 28' 11"
Đất Nước: Nusa Tenggara Timur, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 30.81° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 46%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!