Dalipebinaw Municipality, Yap - Mi-crô-nê-xi-a (FM)
Nearby
vĩ độ: N 9° 31' 20"
kinh độ: E 138° 5' 7"
Đất Nước: Yap, Mi-crô-nê-xi-a (FM)
dân số: 645
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 26.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Yap International Airport [YAP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!