Tageegiin, Yap - Mi-crô-nê-xi-a (FM)
Nearby
vĩ độ: N 9° 31' 9"
kinh độ: E 138° 4' 57"
Đất Nước: Yap, Mi-crô-nê-xi-a (FM)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 29.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 70%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!