Dalipebinaw Community School, Yap - Mi-crô-nê-xi-a (FM)
Nearby
vĩ độ: N 9° 31' 20"
kinh độ: E 138° 5' 21"
Đất Nước: Yap, Mi-crô-nê-xi-a (FM)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 30.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 79%
áp lực: 1008 hPa
Các sân bay
- Yap International Airport [YAP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!