Dalipebinaw Community School, Yap - Mi-crô-nê-xi-a (FM)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 9° 31' 20"
  kinh độ: E 138° 5' 21"
  Đất Nước: Yap, Mi-crô-nê-xi-a (FM)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 28.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 78%
  áp lực: 1008 hPa
  Các sân bay
  - Yap International Airport [YAP]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!