Pereval Gul’-Terek, Talas - Ka-dắc-xtan (Kyrgyzstan) (KG)
Nearby
vĩ độ: N 42° 37' 30"
kinh độ: E 71° 52' 56"
Đất Nước: Talas, Ka-dắc-xtan (Kyrgyzstan) (KG)
dân số: NA
Sương mùSương mù
nhiệt độ hiện tại: -1.22° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
- Talas Airport
- Taraz Airport [DMB]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!