Khrebet Echkilyuu-Too, Talas - Ka-dắc-xtan (Kyrgyzstan) (KG)
Nearby
vĩ độ: N 42° 37' 17"
kinh độ: E 71° 50' 35"
Đất Nước: Talas, Ka-dắc-xtan (Kyrgyzstan) (KG)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 6.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
- Talas Airport
- Taraz Airport [DMB]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!