Srirejeki, Lampung - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 12' 19"
kinh độ: E 105° 4' 52"
Đất Nước: Lampung, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 24.03° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1011.27 hPa
Các sân bay
- Radin Inten II International Airport [TKG]
- Gunung Batin Airport [AKQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!