Sansou, Centre - Ha-i-ti (Haiti) (HT)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 19° 10' 0"
  kinh độ: W 71° 55' 59"
  Đất Nước: Centre, Ha-i-ti (Haiti) (HT)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 19.79° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 92%
  áp lực: 978.59 hPa
  Các sân bay
  - Pignon Airport
  - Hugo Chavez International Airport [CAP]
  - Toussaint L'Ouverture International Airport [PAP]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!