Pisa, Nelson - New Zealand (NZ)
Nearby
vĩ độ: S 41° 32' 53"
kinh độ: E 172° 32' 24"
Đất Nước: Nelson, New Zealand (NZ)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 8.78° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 65%
áp lực: 954.03 hPa
Các sân bay
- Motueka Aerodrome [MZP]
- Nelson Airport [NSN]
- Westport Airport [WSZ]
- Takaka Airport [KTF]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!