Pisa, Calabarzon - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 13° 37' 48"
  kinh độ: E 120° 55' 39"
  Đất Nước: Calabarzon, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 22.34° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
  áp lực: 1011.01 hPa
  Các sân bay
  - Calapan
  - Lubang Airport [LBX]
  - Sân bay quốc tế Ninoy Aquino [MNL]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!