Pisa, Calabarzon - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
vĩ độ: N 13° 37' 48"
kinh độ: E 120° 55' 39"
Đất Nước: Calabarzon, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 25.99° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 1010.62 hPa
Các sân bay
- Calapan
- Lubang Airport [LBX]
- Sân bay quốc tế Ninoy Aquino [MNL]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!