Nan Charles, Centre - Ha-i-ti (Haiti) (HT)
Nearby
  vĩ độ: N 19° 11' 58"
  kinh độ: W 71° 50' 36"
  Đất Nước: Centre, Ha-i-ti (Haiti) (HT)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 24.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 73%
  áp lực: 1018 hPa
  Các sân bay
  - Pignon Airport
  - Hugo Chavez International Airport [CAP]
  - Toussaint L'Ouverture International Airport [PAP]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!