Makrid, Qashqadaryo Province - U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan) (UZ)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 39° 12' 42"
  kinh độ: E 66° 44' 51"
  Đất Nước: Qashqadaryo Province, U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan) (UZ)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 17.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 51%
  áp lực: 1018 hPa
  Các sân bay
  - Samarkand Airport [SKD]
  - Karshi-Khanabad Air Base [KSQ]
  - Karshi South
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!