Makrid, Qashqadaryo Province - U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan) (UZ)
Nearby
vĩ độ: N 39° 12' 42"
kinh độ: E 66° 44' 51"
Đất Nước: Qashqadaryo Province, U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan) (UZ)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 8.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 49%
áp lực: 1030 hPa
Các sân bay
- Samarkand Airport [SKD]
- Karshi-Khanabad Air Base [KSQ]
- Karshi South
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!