Küçük Kırgı, Adıyaman - Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
Nearby
vĩ độ: N 37° 35' 10"
kinh độ: E 38° 9' 7"
Đất Nước: Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 29.6° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 33%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!