Gajwa, State of Uttarakhand - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 30° 4' 50"
kinh độ: E 79° 30' 43"
Đất Nước: State of Uttarakhand, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 19.77° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 27%
áp lực: 1021 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!