Zürich, Altenhofstrasse, Kanton Zürich - Thụy Sĩ (CH)
vĩ độ: N 47° 21' 18"
kinh độ: E 8° 33' 41"
Đất Nước: Kanton Zürich, Thụy Sĩ (CH)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 3.17° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 69%
áp lực: 1023 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!