Žulji, Federation of Bosnia and Herzegovina - Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) (BA)
Nearby
vĩ độ: N 43° 21' 45"
kinh độ: E 17° 23' 1"
Đất Nước: Federation of Bosnia and Herzegovina, Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosnia và Herzegovina) (BA)
dân số: NA
Mưa cường độ nặngMưa cường độ nặng
nhiệt độ hiện tại: 11.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
áp lực: 1003 hPa
Các sân bay
- Mostar International Airport [OMO]
- Brac [BWK]
- Livno
- Hvar Airport
- Split Airport [SPU]
- Sarajevo Airport [SJJ]
- Glamoč Airport
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=%C5%BDulji%2BFederation%2Bof%2BBosnia%2Band%2BHerzegovina%2BB%C3%B4xnia%2BH%C3%A9cx%C3%AAg%C3%B4vina%2BBosnia%2Bv%C3%A0%2BHerzegovina%2BBA&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!