Zhurovka, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 48° 55' 56"
kinh độ: E 31° 37' 38"
Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: -0.67° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1009.94 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Glodosy
- Volnyy Gay
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Lomovatoye
- Kirovograd Airport [KGO]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!