Zhaochang, Jiangsu Sheng - Trung Quốc (CN)
Nearby
  vĩ độ: N 33° 3' 3"
  kinh độ: E 120° 22' 5"
  Đất Nước: Jiangsu Sheng, Trung Quốc (CN)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 8.72° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 59%
  áp lực: 1020 hPa
  Các sân bay
  - Yancheng Nanyang Airport [YNZ]
  - Yangzhou Taizhou Airport [YTY]
  - Rugao Air Base [RUG]
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Zhaochang%2BJiangsu%2BSheng%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!