Zaklin’ye, Pskov - Nga (RU)
Nearby
  vĩ độ: N 57° 41' 29"
  kinh độ: E 29° 53' 11"
  Đất Nước: Pskov, Nga (RU)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 3.28° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 55%
  áp lực: 1018.57 hPa
  Các sân bay
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!