Zaklin’ye, Pskov - Nga (RU)
Nearby
vĩ độ: N 57° 41' 29"
kinh độ: E 29° 53' 11"
Đất Nước: Pskov, Nga (RU)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 13.33° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 84%
áp lực: 1003.42 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!