Yuejiahe, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 33° 59' 32"
kinh độ: E 110° 56' 4"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 0.39° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 66%
áp lực: 920.21 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!