, - ()
Nearby
vĩ độ: N 54° 1' 36"
kinh độ: E 73° 23' 38"
Đất Nước: Omsk, Nga (RU)
dân số: NA
Tuyết rơi nhẹTuyết rơi nhẹ
nhiệt độ hiện tại: -10.99° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 95%
áp lực: 1026 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!