Yur’yevo, Nizjnij Novgorod - Nga (RU)
Nearby
vĩ độ: N 55° 19' 31"
kinh độ: E 44° 57' 18"
Đất Nước: Nizjnij Novgorod, Nga (RU)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 9.55° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
áp lực: 1004 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Yur%E2%80%99yevo%2BNizjnij%2BNovgorod%2BNga%2BRU&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!