Yurove, Minsk Oblast - Bê-la-rút (Belarus) (BY)
Nearby
vĩ độ: N 54° 9' 53"
kinh độ: E 28° 5' 37"
Đất Nước: Minsk Oblast, Bê-la-rút (Belarus) (BY)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 1.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 1033 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Minsk [MSQ]
- Loshitsa / Minsk International 1 [MHP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!