Yeşilova, Samsun - Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
Nearby
vĩ độ: N 41° 15' 41"
kinh độ: E 36° 34' 32"
Đất Nước: Samsun, Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
dân số: NA
Sương mờSương mờ
nhiệt độ hiện tại: 15.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Samsun-Çarşamba Airport [SZF]
- Bafra
- Gubukov
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Ye%C5%9Filova%2BSamsun%2BTh%E1%BB%95%2BNh%C4%A9%2BK%E1%BB%B3%2BTR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!