Yeşilova, Gaziantep - Thổ Nhĩ Kỳ (TR)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 28.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 24%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Gaziantep Oğuzeli International Airport [GZT]
- Kahramanmaraş Airport [KCM]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Ye%C5%9Filova%2BGaziantep%2BTh%E1%BB%95%2BNh%C4%A9%2BK%E1%BB%B3%2BTR&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!