Yéli Manga, Nord - Ca-mơ-run (Cameroon) (CM)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 40.59° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 6%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Yola Airport [YOL]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!