Yan’ao, Zhejiang Sheng - Trung Quốc (CN)
Nearby
vĩ độ: N 29° 58' 14"
kinh độ: E 121° 3' 35"
Đất Nước: Zhejiang Sheng, Trung Quốc (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 9.03° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 63%
áp lực: 1028 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Lịch Xã Ninh Ba [NGB]
- Sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu [HGH]
- Jiaxing South Airport
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Yan%E2%80%99ao%2BZhejiang%2BSheng%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!