Xóm Sẽ, Nghệ An - Việt Nam (VN)
Nearby
  vĩ độ: N 19° 13' 59"
  kinh độ: E 105° 42' 0"
  Đất Nước: Nghệ An, Việt Nam (VN)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 25.36° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 84%
  áp lực: 1012 hPa
  Các sân bay
  - Sân bay Vinh [VII]
  - Thọ Xuân [THD]
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=X%C3%B3m%2BS%E1%BA%BD%2BNgh%E1%BB%87%2BAn%2BVi%E1%BB%87t%2BNam%2BVN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!