Xinduo, Jiangsu Sheng - Trung Quốc (CN)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 16.73° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 49%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
- Yancheng Nanyang Airport [YNZ]
- Yangzhou Taizhou Airport [YTY]
- Rugao Air Base [RUG]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Xinduo%2BJiangsu%2BSheng%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!