Xiagou, Shandong Sheng - Trung Quốc (CN)
Nearby
vĩ độ: N 36° 21' 59"
kinh độ: E 116° 28' 58"
Đất Nước: Shandong Sheng, Trung Quốc (CN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 14.49° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 74%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Jinan Yaoqiang International Airport [TNA]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Xiagou%2BShandong%2BSheng%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!