Xã Giai Phạm, Hưng Yên - Việt Nam (VN)
Nearby
vĩ độ: N 20° 55' 51"
kinh độ: E 106° 1' 33"
Đất Nước: Hưng Yên, Việt Nam (VN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 17.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Hanoi / Gialam
- Sân bay Quốc tế Nội Bài [HAN]
- Sân Bay Hòa Lạc
- Sân bay Kiến An
- Cat Bi International Airport [HPH]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=X%C3%A3%2BGiai%2BPh%E1%BA%A1m%2BH%C6%B0ng%2BY%C3%AAn%2BVi%E1%BB%87t%2BNam%2BVN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!