, - ()
Nearby
vĩ độ: N 42° 13' 48"
kinh độ: E 21° 43' 2"
Đất Nước: Kumanovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 2.3° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Skopje International Airport [SKP]
- Skopje
- Pristina International Airport (PIA) [PRN]
- Leskovac Airport
- Bojnik Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!