Villa romana "di Annibale", Campania - Italia (Ý) (IT)
Nearby
vĩ độ: N 40° 52' 17"
kinh độ: E 14° 5' 4"
Đất Nước: Campania, Italia (Ý) (IT)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 23.1° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 65%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!