Victor Jara Park, Galicia - Tây Ban Nha (ES)


Nearby
vĩ độ: N 43° 19' 59"
kinh độ: W 8° 19' 0"
Đất Nước: Galicia, Tây Ban Nha (ES)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 14.27° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 62%
áp lực: 1030 hPa
Các sân bay
- Sân bay A Coruña [LCG]
- Santiago de Compostela Airport [SCQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!