, - ()


Nearby
vĩ độ: N 43° 19' 59"
kinh độ: W 8° 19' 0"
Đất Nước: Galicia, Tây Ban Nha (ES)
dân số: NA
Mưa rào nhẹMưa rào nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 8.6° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1021 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!