Vereda Santa Librada, Huila - Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
Nearby
vĩ độ: N 2° 53' 0"
kinh độ: W 75° 3' 6"
Đất Nước: Huila, Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 31.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 55%
áp lực: 1008 hPa
Các sân bay
- Benito Salas Airport [NVA]
- Guacamaya [GCA]
- Santana Ramos [SRO]
- Eduardo Falla Solano Airport [SVI]
- Uribe [URI]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!