Vaugondry, bif., Canton de Vaud - Thụy Sĩ (CH)
Nearby
vĩ độ: N 46° 50' 51"
kinh độ: E 6° 38' 3"
Đất Nước: Canton de Vaud, Thụy Sĩ (CH)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 13.4° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!