Valletta, Il-Belt Valletta - Man-ta (MT)


Nearby
vĩ độ: N 35° 53' 58"
kinh độ: E 14° 30' 52"
Đất Nước: Il-Belt Valletta, Man-ta (MT)
dân số: 6,794
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 24.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Malta [MLA]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!