Valletta, Il-Belt Valletta - Man-ta (MT)


Nearby
Photos
  vĩ độ: N 35° 53' 58"
  kinh độ: E 14° 30' 52"
  Đất Nước: Il-Belt Valletta, Man-ta (MT)
  dân số: 6,794
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 17.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
  áp lực: 1021 hPa
  Các sân bay
  - Sân bay quốc tế Malta [MLA]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!