Valletta, Il-Belt Valletta - Man-ta (MT)


Nearby
Photos
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 16.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 72%
  áp lực: 1018 hPa
  Các sân bay
  - Sân bay quốc tế Malta [MLA]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!