Useulje, Jeollabuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 35° 28' 6"
kinh độ: E 127° 19' 27"
Đất Nước: Jeollabuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Tuyết rơi nhẹTuyết rơi nhẹ
nhiệt độ hiện tại: -6.11° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1018 hPa
Các sân bay
- Jeon Ju Airport [CHN]
- Gwangju Airport
- Kwangju Ab [KWJ]
- Yeosu/Suncheon Airport [RSU]
- Sacheon Airport [HIN]
- Gunsan Airport [KUV]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!