Useuljae, Jeollabuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 35° 41' 15"
kinh độ: E 126° 37' 57"
Đất Nước: Jeollabuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 14.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1017 hPa
Các sân bay
- Gunsan Airport [KUV]
- Jeon Ju Airport [CHN]
- Gwangju Airport
- Kwangju Ab [KWJ]
- Muan International Airport [MWX]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!