Umbulanpemetangsawah, Lampung - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 5' 11"
kinh độ: E 104° 57' 3"
Đất Nước: Lampung, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 29.57° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 51%
áp lực: 1012.87 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!