Umbulanpemetangsawah, Lampung - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 5° 5' 11"
kinh độ: E 104° 57' 3"
Đất Nước: Lampung, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 28.66° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
áp lực: 1016.88 hPa
Các sân bay
- Radin Inten II Airport [TKG]
- Gunung Batin Airport [AKQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!