Umbulan Huruan Satu, Nam Sumatera - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 4° 15' 49"
kinh độ: E 104° 30' 29"
Đất Nước: Nam Sumatera, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa vừaMưa vừa
nhiệt độ hiện tại: 27.25° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 75%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Gatot Subroto Airport [WYK]
- Gunung Batin Airport [AKQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!