Tushchyqudyq, Qyzylorda - Ka-dắc-xtan (Kazakhstan) (KZ)
Nearby
vĩ độ: N 43° 47' 58"
kinh độ: E 64° 52' 5"
Đất Nước: Qyzylorda, Ka-dắc-xtan (Kazakhstan) (KZ)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 19.76° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 24%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Tushchyqudyq%2BQyzylorda%2BKad%E1%BA%AFcxtan%2BKazakhstan%2BKZ&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!