Tubu Kuananisa, Nusa Tenggara Timur - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 10° 13' 13"
kinh độ: E 124° 2' 25"
Đất Nước: Nusa Tenggara Timur, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 29.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 54%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- Kupang El Tari Airport [KOE]
- Roti Airport [RTI]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!