Tuban Village, Taiwan - Đài Loan (TW)
Nearby
vĩ độ: N 22° 27' 31"
kinh độ: E 120° 49' 55"
Đất Nước: Taiwan, Đài Loan (TW)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 25.83° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 85%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Feng Nin Tw-Afb [TTT]
- Pingtung South Air Force Base [PIF]
- Pingtung North Air Force Base
- Hengchun Airport [HCN]
- Sân bay quốc tế Cao Hùng [KHH]
- Chihhang Tw-Afb
- Kangshan Tw-Afb
- Lyudao (Green Island) Airport [GNI]
- Tainan Airport [TNN]
- Lan Yu [KYD]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Tuban%2BVillage%2BTaiwan%2B%C4%90%C3%A0i%2BLoan%2BTW&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!