Tsunami Spa, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 48° 55' 37"
kinh độ: E 31° 28' 40"
Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 18.47° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
áp lực: 1014.73 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Glodosy
- Volnyy Gay
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Lomovatoye
- Kirovograd Airport [KGO]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!